Warunki korzystania z usług

Home » Warunki korzystania z usług

Warunki korzystania z witryny internetowej

1. Określenia

Uzyskując dostęp do tej strony internetowej, dostępnej pod adresem https://swiatpokera.com/, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków korzystania ze strony internetowej i zgadza się, że jest odpowiedzialny za zgodność z wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa lokalnego. Jeśli nie zgadzasz się z którymkolwiek z tych warunków, nie masz dostępu do tej strony. Materiały zawarte w niniejszej Witrynie są chronione prawem autorskim i prawem znaków towarowych.

2. Wykorzystanie licencji

Zezwala się na czasowe pobieranie jednej kopii materiałów znajdujących się na Stronie Internetowej swiatpokera.com wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego, przejściowego przeglądania. Jest to udzielenie licencji, a nie przeniesienie tytułu własności, i w ramach tej licencji nie wolno:

  • modyfikować lub kopiować materiały;
  • wykorzystywać materiałów do jakichkolwiek celów komercyjnych lub do publicznego wyświetlania;
  • próbować odtwarzać oprogramowanie zawarte na stronie swiatpokera.com;
  • usuwać z materiałów jakichkolwiek oznaczeń dotyczących praw autorskich lub innych praw własności; lub
  • przekazywanie materiałów innym osobom lub “mirrorowanie” materiałów na jakimkolwiek innym serwerze.

Pozwoli to swiatpokera.com wypowiedzieć się po naruszeniu któregokolwiek z tych ograniczeń. Po rozwiązaniu umowy, Twoje prawo do przeglądania zostanie również zakończone i powinieneś zniszczyć wszelkie pobrane materiały będące w Twoim posiadaniu, niezależnie od tego, czy są to materiały w formie drukowanej czy elektronicznej. Niniejszy Regulamin został stworzony przy pomocy Generatora Warunków Korzystania z Serwisu.

3. Zrzeczenie się odpowiedzialności

Wszystkie materiały znajdujące się na Stronie Internetowej swiatpokera.com są dostarczane w stanie “takim, jaki jest”. swiatpokera.com nie udziela żadnych gwarancji, czy to wyrażonych czy domniemanych, tym samym neguje wszelkie inne gwarancje. Ponadto swiatpokera.com nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności lub wiarygodności wykorzystania materiałów na swojej Stronie internetowej lub w inny sposób odnoszących się do takich materiałów lub jakichkolwiek stron powiązanych z tą Stroną internetową.

4. Ograniczenia

swiatpokera.com lub jej dostawcy nie będą odpowiedzialni za jakiekolwiek szkody, które powstaną w wyniku użycia lub niemożności użycia materiałów na Stronie Internetowej swiatpokera.com, nawet jeśli swiatpokera.com lub upoważniony przedstawiciel tej Strony został powiadomiony, ustnie lub pisemnie, o możliwości wystąpienia takich szkód. Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenia gwarancji dorozumianych lub ograniczenia odpowiedzialności za szkody przypadkowe, te ograniczenia mogą nie mieć zastosowania do użytkownika.

5. Korekty i Errata

Materiały znajdujące się w Serwisie swiatpokera.com mogą zawierać błędy techniczne, typograficzne lub fotograficzne. swiatpokera.com nie obiecuje, że jakiekolwiek materiały na tej stronie są dokładne, kompletne lub aktualne. swiatpokera.com może zmieniać materiały zawarte na swojej Stronie w dowolnym momencie bez powiadomienia. swiatpokera.com nie podejmuje żadnych zobowiązań do aktualizacji materiałów.

6. Linki

swiatpokera.com nie przejrzała wszystkich stron, do których prowadzą linki na jej stronie internetowej i nie jest odpowiedzialna za zawartość żadnej z tych stron. Obecność jakiegokolwiek linku nie oznacza poparcia przez swiatpokera.com danej strony. Korzystanie z jakiejkolwiek strony internetowej, do której prowadzą linki, odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

7. Modyfikacje warunków korzystania z witryny

swiatpokera.com może zmienić niniejsze Warunki użytkowania swojej Witryny w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia. Korzystając z tej Witryny, wyrażasz zgodę na przestrzeganie aktualnej wersji niniejszych Warunków użytkowania.

8. Twoja prywatność

Przeczytaj naszą Politykę prywatności.

9. Obowiązujące prawo

Wszelkie roszczenia związane z Witryną swiatpokera.com podlegają prawu pl bez względu na przepisy kolizyjne.